Menü Bezárás

Facebook adventi nyereményjáték szabályzat

Adventi nyereményjáték

A nyereményjátékban (a továbbiakban: „Játék”) részt vevők (a továbbiakban: „Játékos”) a jelen játékszabályzat elfogadásával vehetnek részt. A résztvevők a részvételüket megelőzően tudomásul veszik és elfogadják a nyereményjáték hivatalos játékszabályát és a Szervező adatvédelmi tájékoztatóját.

  1. A nyereményjáték szervezője

A nyereményjáték szervezője a Multi-Cikória Kft.  
Székhely és iroda címe: H-9241, Jánossomorja, Franck u. 19.

A Játék lebonyolítója a Barna Design Kft. (székhely: 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 19/a, 3. emelet 26-os ajtó) (a továbbiakban „Lebonyolító”).

2. A nyereményjátékban résztvevő személyek

A Játékban valamennyi magyarországi állandó lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy jogosult részt venni a 4. pontban foglaltak szerint.

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, és az egyéb, a Játék lebonyolításában közvetlenül részt vevő cégek, ezen társaságok tulajdonosai, tagjai, illetve részvényesei, vezető tisztségviselői, alkalmazottai, illetve a cégekkel munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek és mindezek (Ptk. 8.1.§ (1) bekezdés 2. pontja szerinti) közeli hozzátartozói.

3. A nyereményjáték időtartama

A Játékosoknak a játékba kerülésre a megjelölt időszakban van lehetősége:

2023.12.04. 8.00 órától 2022.12.16. 8:00-ig.

4. A nyereményjáték menete

A játékkiírást a „Macikávé-Multi-Cikória Kft.” Facebook oldalon (https://www.facebook.com/gabonakave/?ref=pages_you_manage) tesszük közzé. 

A játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos a közzétett poszt szövegének megfelelően teljesítsék a posztban meghatározott feladatokat.

A játékban 1 játékos 1 kommenttel vesz rész sorsolásonként. 3 nyertes kerül majd kisorsolásra egy időben. 

A nyertesekhez a nyereményt a sorsolás utáni Facebook oldalon való üzenet formában való egyeztetés szerint juttat el a szervező Multi-Cikória Kft.  
a nyertesnek. 

A nyeremények sorsolására 2023.12.16-én kerül sor, a játékszabályzatban leírtaknak megfelelt résztvevők közül a https://socialwinner.besocial.hu/ oldalon, helyszíne a Lebonyolító székhelye. 

A nyertes Játékosok nevét a Macikávé-Multi-Cikória Kft Facebook oldalán hozzászólás formájában teszi közzé és privát üzenet formájában való kapcsolatfelvételre kéri a nyertest. 

A nyertes Játékosnak ezt követően, a sorsolás tényét bejelentő kommentben kihirdetett instrukcióinak megfelelően fel kell venniük a kapcsolatot Szervezővel a játékot hirdető Facebook oldalán, a nyeremény átvételének módjával kapcsolatban. Ezt az oldalon való privát üzenet formájában tehetik meg. 

A nyeremény 2024. február 31-ig váltható be. A Szervező a nyeremény beváltásának lehetőségét a fenti határidőig tudja biztosítani, ennek időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a nyertes Játékosra nézve jogvesztő. 

A nyereményért való jelentkezést a nyertesnek kell kezdeményeznie üzenet formájában, a poszt alatt kommentben kihirdetetett sorsolási eredmény alkalmával a Szervező név szerint (Facebook profil név) tudatja, hogy ki nyert. Ezen felül külön értesítést a szervezőnek nem áll módjában küldeni a nyertesnek, a játékosoknak ezért az instrukciók szerint meg kell látogatniuk a poszt komment mezőjét a sorsolási eredmény megtekintése végett. 

5. A nyeremény

A 2 nyertes egy-egy darab Maci Karácsonyi díszdobozos terméket kap és 1 nyertes (fődíjlént) egy darab családi belépőt a Flexum Thermal&Spa fürdőbe.

6. A Játék szövegezése

Adventi NYEREMÉNYJÁTÉK a MACI-tól! Ha játszol velünk, MACI Karácsonyi AJÁNDÉKCSOMAGOT NYERHETSZ, valamint, ha te vagy a szerencsés, fődíjként családi belépőt a Flexum Thermal&Spa élményfürdőbe! 🎁💖

Mindössze két dolgot kell tenned, hogy részt vehess a sorsoláson!

👍Kedveld a Maci Facebook oldalát vagy kövesd be a #maci_kave Insta oldalunkat és oszd meg ezt a bejegyzést.

💬Írd meg a poszt alatt Facebook kommentben, hogy hogyan készülsz az ünnepekre!

A 3 nyertest december 16-án sorsoljuk ki, a poszt alatti komment mezőben. A részletes szabály itt érhető el: https://multicikoria.hu/category/hirek/

7. Egyéb költségek

A Szervező vállalja a postázási/csomagküldési díjat.

7. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

Jelen Játék adatkezelője a szervező, Multi-Cikória Kft.  (H-9241, Jánossomorja, Franck u. 19.)

A Játék során a Szervező által igénybe vett adatfeldolgozó:

  • Be Social Kft. (Székhely: 1037 Budapest, Seregély utca 3-5.) – (socialwinner.besocial.hu) alkalmazás.
  • Barna Design Kft. (székhely: 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 19/a, 3. emelet 26-os ajtó) (a továbbiakban „Lebonyolító”).

Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül fentieken kívüli harmadik személyek részére nem átadhatóak, kivéve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

A Szervező a nyertes Játékosnak a nyereményért történő jelentkezéssel megadott adatait (név, lakcím) kizárólag a Játék lebonyolítása és a kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében, illetve a nyeremény átadása és Szervező által fizetendő esetleges adók és más közterhek megfizetése céljából kezeli.

A Játékos hozzájárul továbbá nyertessége esetére a Facebook account nevének a Szervező Facebook oldalán marketing célból történő nyilvánosságra hozatalához és megjelenítéséhez, külön díjazás nélkül.

Az adatkezelés jogalapja a Játékos hozzájárulása lesz személyes adatai kezeléséhez, mely hozzájárulást a Játékos a Játékba történő regisztrációjával és a nyereményért történő jelentkezéssel elfogad.

Az adatkezelésre a Szervező Adatkezelési Szabályzatának rendelkezései az irányadók, amely megtalálható weboldalán: 

A Játékos személyes adatai kezelésével kapcsolatosan elsődlegesen a Szervezőhöz fordulhat. A Szervező a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Játékost a kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait a Szervező Adatkezelési Szabályzata, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) tartalmazza, amelyek szerint a Játékos az adatkezelőtől kérheti többek között a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, továbbá panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

Azok a Játékosok, akik töröltetni kívánják adataikat az adatbázisból vagy az adatkezeléshez való hozzájárulásukat vissza kívánják vonni, ezt a Játék ideje alatt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen kérhetik. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak törlése, hozzájárulása visszavonása a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.

A Játék kapcsán begyűjtött személyes adatokat a Szervező a Játék lezárultáig kezeli, utána – amennyiben a további adatkezelést számára jogszabály kötelezően nem írja elő, illetve amennyiben a további, más célú adatkezeléshez a Játékos nem járult hozzá – az adatokat törli.

8. Vegyes rendelkezések

Amennyiben a Szervező tudomására jut, hogy ezen játékszabály 2. pontjában kizárásra került személy mégis részt vett a Játékban, a Szervező e személyt a Játékból kizárhatja és tőle az esetlegesen átadott nyereményt (illetve annak árát) visszakövetelheti.

A hirdetésekben szereplő nyeremény képei csak illusztrációk.

A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet kell megadnia, amin a Játék ideje alatt értesíthető nyertességéről, illetve a további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervező és a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak, illetve mindennemű kártérítési igényt kizárnak az értesítéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért, továbbá kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervező nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. A Szervező nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége.

A Játékkal kapcsolatosan a jogi út kizárt.

A nyereményjáték semmilyen formában nem támogatott vagy jóváhagyott a Facebook által, és semmilyen formában nem is kapcsolódik hozzá.

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen játékszabályzat módosítására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a https://multicikoria.hu/  weboldalon értesülhetnek.

Budapest, 2023. december 04.

Multi-Cikória Kft.  

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük